Επαγγελματισμός

Η ομάδα μας

Team member

Σεβαστος Γεώργιος

Λογιστής Α' Τάξης
Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και ιδρυτής της «SEVASTOS Fusion Finance» από το 1987. Τήρηση απλογραφικών διπλογραφικών βιβλίων, οργάνωση λογιστηρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Φοροτεχνικές υπηρεσίες με 40ετή εμπειρία στην οργάνωση επιχειρήσεων.
Team member

Σεβαστός Νικόλαος-Θεόδωρος

Λογιστής B΄ Τάξης
Απόφοιτος σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε.Ι. Καβάλας, τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τήρηση απλογραφικών διπλογραφικών βιβλίων, Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων, Φοροτεχνικές υπηρεσίες. Δημιουργός των online υπηρεσιών «Fusion» και υπεύθυνος marketing.

Σύμβουλος Επιχειρήσεων :

Δημιουργία business plan εκκίνησης επιχειρήσεων, Σύμβουλος σε θέματα επιδοτούμενων προγραμμάτων, επιχειρηματικής δικτύωσης και προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Team member

Σεβαστού Ελευθερία

Βοηθός Λογιστή
Υπεύθυνη για ενημέρωση απλογραφικών – διπλογραφικών βιβλίων, συμπλήρωση και υποβολή περιοδικών ΦΠΑ, ΦΜΥ, Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων, Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9, Διαχείριση εφαρμογών ΓΓΠΣ (Ρυθμίσεις, Μισθωτήρια, Προσωποποιημένη Πληροφόρηση κλπ), Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων και υποβολή ΑΠΔ, χειρισμός προγραμμάτων Data Communication και Epsilon.
Team member

Χάλκου Μαρία

Λογίστρια Β' Τάξης
Απόφοιτη ΑΤΕΙ Πειραιά του τμήματος Λογιστικής. Υπεύθυνη για ενημέρωση απλογραφικών – διπλογραφικών βιβλίων, συμπλήρωση και υποβολή περιοδικών ΦΠΑ, ΦΜΥ, Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων, Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9, Διαχείριση εφαρμογών ΓΓΠΣ (Ρυθμίσεις, Μισθωτήρια, Προσωποποιημένη Πληροφόρηση κλπ), Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων και υποβολή ΑΠΔ, χειρισμός προγραμμάτων Data Communication και Epsilon.